Vážení zájemci, níže naleznete všechny základní informace o mladoboleslavské hvězdárně
a další praktická doporučení k návštěvě, nejlépe za příznivého počasí.

Pro rychlejší navigaci využijte přímé odkazy výše .

 

O hvězdárně

Hvězdárna v Mladé Boleslavi byla poprvé otevřena společně se základní školou Pastelka na podzim 1995. Kopule s průměrem 6 m se nachází na proskleném tubusu ve výšce 25 m nad zemí a tvoří stavební dominantu v širším okolí. Unikátní architektura budovy základní školy, jejímž autorem je ing. arch. Jiří Štěrba, symbolizuje pyramidu poznání, na jehož vrcholu má být pochopení našeho místa v celém vesmíru i zákonitostí, jimiž se vesmír a příroda řídí.


Hvězdárna je pro veřejnost přístupná pravidelně každý školní pátek, kdy na ZŠ Pastelka probíhá výuka, tedy mimo státní svátky, prázdniny a dny školního volna. Všechny zájemce prosíme přijít vždy na začátku otevírací doby, která se posouvá podle okamžiku západu Slunce. Podobně jako např. v divadle by případné pozdější příchody narušovaly standardní dvouhodinový program.

Informace o případné mimořádné otevírací době najdete pod záložkou program – akce a úkazy.
Mladoboleslavská observatoř je typickou lidovou hvězdárnou. Naším hlavním posláním je za jasného počasí zprostředkovat návštěvníkům přímý pohled do hlubin vesmíru. K tomu využijeme nové a výkonné dalekohledy s moderní kvalitní optikou, které jsme nainstalovali v červnu 2015 u příležitosti výročí 20 let. Za dobu své existence naše instituce získala význam okresní hvězdárny a postupně rozšiřuje své vybavení, a tedy i možnosti vzdělávací a popularizační činnosti. Průběžná modernizace techniky mohla proběhnout díky významné podpoře partnerů, zejména Statutárního města Ml. Boleslav a společnosti ŠKO-ENERGO. Nejpočetnější návštěvnickou skupinu představují exkurze školních tříd z MB a širokého okolí. Podrobnosti najdete v popisu přístrojového vybavení a v úplné nabídce.   září, říjen od 19 h  
listopad, prosinec
leden, únor
od 18 h
březen od 19 h
duben od 20 h
květen od 21 h
červen – noční obloha
    pozorování Slunce
od 22 h
19–20 h
červenec, srpen
(servis techniky)
zavřeno (prázdniny)
Na hvězdárně se Vám budou věnovat odborní pracovníci hvězdárny či zkušení demonstrátoři – absolventi astronomického kroužku. Provoz hvězdárny zajišťuje a program garantuje profesní nezisková organizace (spolek), založená místními astronomy v Mezinárodním roce astronomie 2009. Zisk ze symbolického vstupného bude využit na údržbu současného vybavení, na povinné spolufinancování již tradičních vzdělávacích akcí či na doplnění technického vybavení. Otevírací dobu si můžete ověřit v aktuálním programu – v uvedených termínech bude hvězdárna otevřena vždy; v případě nepříznivého počasí bude připravena přednáška či náhradní program. (Viz též základní informace a organizace návštěv.) Ostatní dny jsou vyhrazeny pro školní exkurze a jakékoliv jiné organizované skupiny, které si mohou domluvit individuální program.

Cesta k nám

Mapa – podle potřeby si upravte přiblížení.   GPS:   50° 26′ 03,2″ N,   14° 54′ 36,8″ E
Vchod je z  jihu od Pastelky, nikoliv tělocvičnou.
Sraz pracovníků hvězdárny s návštěvníky na začátku otevírací doby před vrátnicí – hlavní vchod do budovy ZŠ.
  Možnost parkování v ulici 17. listopadu před Hvězdárnou (z jihu), popř. na parkovišti u obchodních domů Albert a OBI (na západ od hlavního vchodu; třeba obejít oplocený pozemek ZŠ Pastelka k jihu).

 


Organizace návštěv a podmínky

Skupinu zájemců o návštěvu (nebo objednanou skupinu) si vyzvedne demonstrátor hvězdárny na začátku zveřejněné otevírací doby (u skupin v domluveném čase) před vrátnicí u hlavního vchodu do budovy školy (tzn. z jihu, nikoliv do tělocvičny – viz foto za tmy výše). Proto prosíme o dochvilnost. Podobně jako např. v divadle by pozdnější příchody narušovaly program; navíc tato organizace umožní pracovníkům vhodným způsobem zareagovat na výjimečně větší návštěvnost, a to např. rozdělením všech zájemců do dvou skupin, které se po chvíli prostřídají. S ohledem na počasí a přání návštěvníků proběhne prohlídka hvězdárny a expozice, pozorování dalekohledy, přednáška apod. Umožníme i dřívější odchod z hvězdárny – individuální přání a potřeby nám prosíme sdělte nejlépe hned na začátku.

Za jasného počasí má pozorování dalekohledy nejvyšší prioritu (a v případě zájmu proběhne přednáška v méně formální podobě pro všechny návštěvníky v kupoli, nebo jen pro oddělenou skupinu).

Kapacita – optimální velikost skupiny: cca 20 osob, maximální cca 30 osob na jednoho demonstrátora (na úkor pohodlí), plný autobus na 2–3 demonstrátory, více či speciální organizace na dotaz. Počítáme s možností, resp. nutností improvizace.

  Hvězdárna bude přístupna v uvedené aktuální otevírací době pro veřejnost (školní pátky) za každého počasí. Rodiny a malé skupiny (do cca 6 osob) si nemusejí předem rezervovat termín; je však vhodné ohlásit svou návštěvu v případě speciálního dotazu či přání (které vyžadují přípravu), v případě významné návštěvy (obdarovaný, zahraniční host, ...) či větší skupiny apod.
Návštěva je možná i pro handikepované osoby. Do poloviny cesty lze všechny návštěvníky s omezenou pohyblivostí vyvézt výtahem. Tyto případy prosíme předem ohlásit, abychom zajistili druhého pracovníka hvězdárny pro doprovod. Návštěvníkům trpícím závratěmi, fóbiemi z výšek apod. doporučujeme přijít v doprovodu další blízké osoby. Kupole ve výšce 25 m nad zemí je dobře zatemněná a navozuje pocit bezpečného uzavřeného prostoru, nikoliv však přístupová cesta! Doprovodu všech takových osob doporučujeme předchozí průzkumnou návštěvu.

Školní a jiné organizované skupiny si mohou dohodnout individuální termín, program i podmínky exkurze (např. možnost odvolání pro špatné počasí až se 4h předstihem), a to nejlépe přes e-mail alespoň v dvoutýdenním předstihu. (Všichni pracovníci hvězdárny mají své hlavní povolání a plány a potřebují čas na vzájemnou domluvu. Navíc povaha jejich povolání bohužel neumožňuje vyřizovat telefonáty během dne.)
Orientační přehled rezervovaných a volných termínů
pro návštěvy školních a jiných organizovaných skupin.


Poznámka: Interaktivní tabulka pod odkazem výše je volně editovatelná a slouží k efektivnímu nalezení a domluvě vhodného termínu pro skupinovou návštěvu, případně včetně upřesnění programu. Nemusí být zcela aktuální a nejedná se o závazný dokument!!! Usilujeme, aby tabulka obsahovala všechny potencionálně volné termíny.
Potvrzené rezervace

Poznámka: Tato tabulka obsahuje potvrzené termíny skupinových návštěv, program a případné další domluvené okolnosti. Mohou ji editovat pouze pracovníci hvězdárny a je veřejně přístupná. Tabulka neobsahuje všechny rezervace (např. kvůli požadavku zájemce).

 


Vstupné

Základní vstupné:

(individuální i skupinové)
děti, studenti, senioři 10,- Kč / osobu
dospělí 20,- Kč / osobu
Příplatek za nadstandardní program

Např. show se spotřebou materiálu, prodloužená exkurze (>2,5 h) apod.
+   10,- Kč / osobu
Jeden pedagogický doprovod na 10 dětí zdarma
Soukromá prohlídka mimo otevírací dobu
pro 1 až 6 osob (v doprovodu vedoucího hvězdárny)
1000,- Kč
Programme in English CZK 50,- / person
or   EUR 2.00 / person

Příjmový pokladní doklad (příjemcem je nezisková organizace níže – neplátce DPH) vystavíme na požádání.
K vystavení dokladu bude potřeba znát:
1) Plátce – přesný název právnické (popř. fyzické) osoby, 2) platnou adresu, 3) je vhodné uvést IČ.
Standardním textem je: Vstupné do Hvězdárny MB. Na vyžádání lze text rozepsat, např.: Vstupné na osobu,
přednáška/beseda/přednáška s pokusy/vzdělávací program na osobu krát počet osob.

 


Kontaktní údaje

Ofic. název Hvězdárna MB, z. s. Hvězdárna města Mladá Boleslav
Adresa 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav 17. listopadu 1325,
293 01 Mladá Boleslav
Vznik 29. 10. 2009 (zápisem do seznamu obč. sdružení MV ČR) září 1995 (otevření ZŠ Pastelka),
provoz od 1996
Právní forma Spolek Ext. pracoviště Magistrátu MB, odboru ŠKTv
Zapsaný
 
Městským soudem v Praze (dne 1. 1. 2014),
pod spisovou značkou L20774 (tzn. oddíl L, vložka 20774)
IČO: 22830693   (DIČ: CZ22830693). Neplátce DPH, nezisková organizace.
Č. účtu 234082950/0300 (ČSOB)
Stat. orgán Mgr. Pavel Brom (předseda MBAS, vedoucí hvězdárny)
E-mail HvezdarnaMB (zav.) seznam (tečka) cz (objednávky skupin,
speciální přání a dotazy)

Původní název spolku (2009–2015): Mladoboleslavská astronomická společnost, o. s.

Aktuální stanovy spolku. (Budou zveřejněny po zápisu změny do OR.)

 


Časté dotazy

Zpracováváme.

[CNW:Counter] CNW:Tracker