Vážení zájemci, zde naleznete ucelený přehled o všech významnějších aktivitách mladoboleslavské hvězdárny,
zejména o tradičních akcích a řešených i plánovaných projektech (o jejichž financování usilujeme).

Pro rychlejší navigaci využijte přímé odkazy výše .

 

Přehled aktivit a základní informace

Na stránce se intenzivně pracuje. Vyčkejte prosíme do konce roku 2016.
Každoročně od roku 2007 MB hvězdárna podává žádost o grantovou podporu svého projektu. Projekty mají za cíl obohatit dění v našem městě, rovněž i spektrum popularizační a vzdělávací činnosti hvězdárny a v neposlední řadě též rozšířit její vybavení a možnosti. Díky projektům, které Statutární město Mladá Boleslav nebo ŠKO-ENERGO či společnost VaK MB dlouhodobě podporují, někdy vznikne v našem městě nová akce či možnost vyžití (např. stálá expozice jako náhradní program za nepříznivého počasí, výjezdní vzdělávací akce mimo hvězdárnu, Věda v ulicích), někdy jen nový formát prezentace v rámci osvědčené akce (např. krátké hrané scénky v programu Vědy v ulicích či v pořadu hvězdárny aj.). Hvězdárna se každoročně prezentuje na několika vlastních nebo v programu jiných tradičních akcí, kde se nejširší veřejnost může seznámit s výsledky těchto projektů a zpravidla si vyzkoušet pozorování profesionální astronomickou technikou.

Od září 2016 může MB hvězdárna díky podpoře od Pancake.CZ, z. s., využívat vlastní přednáškový sál s přístupem k rychlému a stabilnímu Internetu (přes optický kabel a wifi síť otevřenou pro návštěvníky hvězdárny).
V letech 2012–2015 se podařilo realizovat dlouhodobý záměr hvězdárny – modernizaci hlavního dalekohledu. Sestava nových profesionálních astronomických přístrojů zde může Boleslavanům sloužit celá desetiletí, možná i století. Od září 2015 tak dokážeme návštěvníkům a zejména školním exkurzím zprostředkovat pohled do velmi vzdálených hlubin vesmíru a ukázat většinu učebnicových příkladů vesmírných objektů. Kromě společnosti ŠKO-ENERGOStatutárního města Mladá Boleslav modernizaci technického vybavení podpořila i organizace Pancake.CZ, z. s. Projekt byl uzavřen po ročním testování a finálním doplnění a seřízení nové techniky v září 2016.

Některé projekty mají přímou spojitost se školní výukou, nebo dokonce jsou obsaženy v tématické školní práci studentů SŠ a žáků místních ZŠ, jako např. vývoj bezdotykových spínačů pro interaktivní expozici (2010), 3D modelování a 3D tisk na průmyslové tiskárně se 2 tiskovými hlavami (od září 2015; tento dlouhodobý projekt byl podpořen grantovým programem společnosti ŠKODA AUTO – viz dále).
Přehled nejvýznamnějších aktivit je zpracován v následující tabulce.

Přehled nejvýznamnějších projektů MB hvězdárny a jejich výstupů v Mladé Boleslavi

Akce / prezentace Tradiční termín Konání v letech
Stelárium – beseda/přednáška s podporou PC projekce Celoročně v programu MB hvězdárny, většinou pro školní exkurze a astronomický kroužek. Testování 2008, pravidelné využívání od Mezinárodního roku astronomie 2009.
Stálá expozice s interaktivními prvky Celoročně v programu MB hvězdárny, vždy za nepřízně počasí. Skromná expozice od 2009, s interaktivními prvky od 2010
Cesta na Slunce aneb S dalekohledy na Svatováclavskou jízdu 28. září v čase hlavního programu Pravidelně od 2008 za příznivého počasí
Dalekohledy na Leteckém dnu Polovina června Každý sudý rok od 2012
Věda v ulicích Konec školního roku, den před vysvědčením (výjimky 2013, 2015) v parku Výstaviště kolem sochy J. A. K. Každoročně nejvýznamnější pravidelná vlastní akce od roku 2011 – 1. ročník. Spolupracující GJP zapůjčuje lavice pro stánky a podílí se na přípravě prezentací jednotlivých stánků.
Výjezdní vzdělávací akce Celoročně na objednávku nebo z vlastní iniciativy, např. za účelem pozorování astronomického úkazu. Pozorování Perseid z Českého ráje od 2011, stanoviště Svojsíkova závodu skautských hlídek, přechod Chlumu (2013), Vědohraní při boleslavském majálesu (2013, 2014) aj.

 


3D modelování a tisk pro školní projekty

Na stránce se intenzivně pracuje. Vyčkejte prosíme do poloviny září 2015,
po představení tiskárny v programu Vědy v ulicích 2015.
Díky grantovému programu společnosti ŠKODA AUTO má MB hvězdárna i místní školáci přístup ke kvalitní průmyslové 3D tiskárně FELIX 3.0 Dual Extruder se dvěma tiskovými hlavami. Pracovníci hvězdárny, děti v astronomickém kroužku i ostatní žáci a studenti místních ZŠ, SŠ i VŠ tak mohou realizovat výrobu jakýchkoliv plastových součástek či názorných modelů, což 3D tiskárna umožňuje. Velikost tiskového prostoru je max. 240×205×220 mm. Hvězdárna má skladem několik druhů plastových strun (ABS, PLA a vodou rozpustné PVA) v několika různých barvách.

Společným zájmem Hvězdárny MB i společnosti Škoda Auto a hlavním cílem tohoto projektu je podpora rozvoje prostorové představivosti u místních školáků, která je klíčová pro technické a přírodovědné obory. Proto budeme klást důraz na tvorbu vlastního 3D modelu pro tisk svépomocí a předtím na dostatečné rozmyšlení projektu, případně včetně požadovaných fyzikálních vlastností modelu, bude-li to nezbytné pro aplikaci vašeho modelu.
Finální výtisk modelu za asistence pracovníka Hvězdárny má být především třešínkou na dortu. Tisk je levný; materiál pro model 5×5×5 cm stojí cca 8,- Kč, tedy pro středně velké modely nemusíme řešit finanční spoluúčast (např. vaší školou) a celá realizace pro vás bude zdarma.

Projekt není určen pro komerční 3D tisk. Pro výrobu stažených 3D modelů prosím využívejte komerční 3D tiskárny (např. tato nebo tahle a spousta dalších). Naopak v případě přípravy vlastního 3D modelu svépomocí máte možnost využít konzultaci s pracovníkem MB hvězdárny (pedagogem v oborech matematika a fyzika) nebo se svým učitelem, jestliže narazíte na nějaký problém. Každý školák, který se rozhodne realizovat svůj projekt na naší 3D tiskárně, by měl provést minimálně následující kroky (případně další, budou-li to vyžadovat okolnosti):
 1. Rozmyslet si svůj projekt a představit jej obsluze 3D tiskárny (P. Brom)
  Při prezentaci byste měli mít ujasněné případné fyzikální požadavky na model s ohledem na jeho další využívání a alespoň nástin postupu, jak vlastní 3D model vytvoříte – tedy umět pojmenovat základní geometrická tělesa, která mají model tvořit, jako např. koule, krychle, kvádr, válec, kužel atd. Obsluha vás v předstihu upozorní na případné problémy k dodatečnému rozmyšlení. V případě dobře promyšleného projektu s vámi obsluha vytipuje vhodný materiál (plastovou strunu líbivé barvy) a dohodne další detaily a postup.

 2. Vytvořit vlastní 3D model ve vhodném programu (svépomocí, s možností konzultace).
  Doporučený volně dostupný software:
  Navíc pro Vás připravujeme také inspirující videonávod v češtině – vyčkejte prosím.

 3. Z programu vyexportovat váš 3D model ve formátu stl,
  soubor přinést nebo e-mailem zaslat na Hvězdárnu MB

  a o zbytek se už postará 3D tiskárna.
  Ve formátu STL je povrch libovolného tělesa rozložen do trojúhelníků. V online editoru 3D tin po předchozím nezbytném uložení modelu klikněte na ikonku Export, vyberte STL (ostatní nastavení ignorujte) a stiskněte Download dvakrát – poprvé se model spočítá, až podruhé se nabídne soubor model.stl ke stažení. Podle zájmu a domluvy (a nejspíš i doby trvání 3D tisku) můžete být při tisku přítomni a obsluha vám okomentuje jednotlivé automatizované úkony, které vyžadují spoustu dílčích nastavení.

 


Věda v ulicích

Obecné povídání o Vědě v ulicích v Mladé Boleslavi zpracováváme.

Aktuální plakát a rezervační systém pro rok 2015 najdete v levém menu.

Další informace zde.

 


Plánované projekty – hledáme financování

Na stránce se intenzivně pracuje. Vyčkejte prosíme do konce roku 2016. Máte-li zájem podpořit
některou činnost mladoboleslavské hvězdárny, srdečně Vás zveme na návštěvu, případně využijte
kontaktní údaje níže.

Nakoukněme do mikrosvěta!

Jako lidé si dokážeme představit věci, se kterými se denně setkáváme a které prostě tvoří náš svět. Vesmír je fascinující a nepředstavitelně velký. Říkáme mu megasvět a díky podpoře projektu modernizace hlavního dalekohledu ho od září 2015 můžeme přímo z našeho města lépe pozorovat a studovat moderními výkonnými teleskopy! Lidé pochopili důležité přírodní zákony, kterými se vesmír řídí, a na hvězdárně tyto poměrně jednoduché principy návštěvníkům rádi objasníme! Obtížnější je však uvěřit, že o dění ve vesmíru rozhodují i jevy nepředstavitelně malé na těch nejmenších škálách – zkrátka zákony mikrosvěta.
Zákony mikrosvěta se už docela vymykají lidským představám, jsou fascinující, šokující a těžko uvěřitelné zároveň. Naštěstí existuje zařízení, které nám umožňuje nahlédnout do světa elementárních částic, jež tvoří všechny hmotné objekty ve vesmíru, podobně jako např. mikroskopem pozorujeme buňky, stavební prvky všech živých organismů. Za toto zařízení byla již v roce 1927 udělena Nobelova cena!
Pokud byste chtěli podpořit nákup moderní Wilsonovy mlžné komory, která je českým produktem (a s částečnou vazbou na MB), prosíme kontaktujte nás e-mailem nebo při osobní návštěvě. Ideální cílová částka je 2,5 miliónu Kč, při využití evropských dotací v aktuálním dotačním programu stačí nashromáždit 375 tis. Kč.

 

Ofic. název Hvězdárna MB, z. s. Hvězdárna města Mladá Boleslav
Adresa 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav 17. listopadu 1325,
293 01 Mladá Boleslav
Vznik 29. 10. 2009 (zápisem do seznamu obč. sdružení MV ČR) září 1995 (otevření ZŠ Pastelka),
provoz od 1996
Právní forma Spolek Ext. pracoviště Magistrátu MB, odboru ŠKTv
Zapsaná
 
Městským soudem v Praze (dne 1. 1. 2014),
pod spisovou značkou L20774 (tzn. oddíl L, vložka 20774)
IČO: 22830693, DIČ: CZ22830693. Neplátce DPH, nezisková organizace.
Č. účtu 234082950/0300 (ČSOB)
Stat. orgán Mgr. Pavel Brom (předseda MBAS, vedoucí hvězdárny)
E-mail HvezdarnaMB (zav.) seznam (tečka) cz (vyřizuje výhradně předseda/vedoucí hvězdárny)

 


Řešené projekty

Na stránce se intenzivně pracuje. Vyčkejte prosíme do konce září 2016.

 


Historie MB hvězdárny

Zpracováváme.

[CNW:Counter] CNW:Tracker