Program

Pozdější příchody by narušovaly standardní dvouhodinový program podobně jako například v divadle. Děkujeme za pochopení.

Červen
(přednáška / pozorování Slunce 19-20 h;
pozorování noční oblohy od 22 h)

(V další tématické přednášce o významných teoriích popisujících náš svět zmíníme několik zásadních článků A. Einsteina publikovaných v jeho zázračném roce 1905. S modelem černé díry se pokusíme zjednodušeně vysvětlit hlavní teze Einsteinovy teorie relativity.)

(Zájemcům prostřednictvím dalekohledů se speciálními filtry přiblížíme a formou názorných pokusů vysvětlíme, jaké nebezpečné i neškodné, avšak velkolepé úkazy se odehrávají na slunečním povrchu i pod ním.)

(V případě příznivého počasí budou moci účastníci Dobového leteckého dne pomocí výkonných přenosných dalekohledů bezpečně pozorovat přistávající letadla či zkoumat jevy na slunečním povrchu.)

(S pozorováním slunovratů je kromě megalitických staveb úzce spojen i nejstarší vědecký přístroj – tzv. gnómón neboli tyč vrhající stín. Ve výkladu připomeneme, co všechno lze s touto pomůckou zjistit a proč se okamžik slunovratu mezi jednotlivými lety posouvá.)

Bohužel z provozně-ekonomických důvodů jsme nuceni letošní Vědu v ulicích zrušit. Obnovení tradiční akce chystáme na příští rok (spíše méně pravděpodobná je realizace ještě letos na podzim). Děkujeme za pochopení.

(Po covidových omezeních bude opět kolem pomníku J. A. Komenského v parku Výstaviště obnovena Věda v ulicích, a to ve čtvrtek 27. 6. 2024 v době 8:30–12 h. Program jednotlivých stánků a rezervační systém pro školní třídy na webu hvezdarnamb.cz.)

(V poslední přednášce před prázdninami ukážeme nejjasnější hvězdy a souhvězdí na letní obloze. Zmíníme rovněž zajímavé úkazy v létě, jako zejména meteorický roj Perseid s maximem okolo 12. srpna.)

(Vážení zájemci, v době letních prázdnin, kdy teplota v kopuli po slunném dni přesahuje 40 stupňů Celsia, je Hvězdárna MB standardně uzavřena. Toto období krátkých nocí využíváme kromě dovolené rovněž k údržbě či úpravě techniky a k doplnění či testování nových přístrojů pro zlepšení našich služeb. Děkujeme za pochopení.)

Květen (od 21:00 h)

(V letošní sérii tématických přednášek o významných teoriích našeho vesmíru nemůže chybět tzv. model z Nice, který dokáže vysvětlit hned několik faktů o Sluneční soustavě, jako např. období těžkého bombardování v důsledku migrace velkých planet aj. Zmíníme též maximum meteorického roje Éta Aquarid s maximem 5. května.)

(Podobně jako lidé ani hvězdy nežijí osamoceně. Nejvíce hvězd se vyskytuje ve dvojicích. Vedle dvojhvězd a vícenásobných systémů najdeme ve vesmíru i početnější soustavy, jako jsou otevřené či kulové hvězdokupy a různé typy galaxií.)

(Jarní obloha, které vévodí souhvězdí Lva pod Velkým vozem, ukrývá zajímavé objekty hlubokého vesmíru, jako např. různé druhy hvězdokup či galaxií. Za jasného počasí navštívíme tyto vzdálené světy prostřednictvím dalekohledů, popř. pomocí počítačové simulace.)

(Mezi velikány na poli vědy vedle Keplera či Newtona bez pochyby patří také skotský fyzik James C. Maxwell. Roku 1861 pořídil první barevnou fotografii a zejména jako první vysvětlil, proč Měsíc nemůže mít atmosféru, co je vlastně světlo a mnoho dalšího.)

(Myšlenka atomů se objevila již v antickém Řecku. Byla podpořena i výsledky mnoha chemických pokusů. O jejich existenci vědce definitivně přesvědčil až jeden z článků Alberta Einsteina v zázračném roce fyziky 1905.)

Duben (od 20:00 h)

(Na začátku dubna najdeme nápadně jasný Jupiter nevysoko nad západním obzorem, čímž na pár měsíců skončí období viditelnosti jasných planet na večerní obloze. Kolem 10. dubna večer Jupiter předvede se srpkem Měsíce pohledná seskupení. A mezi Jupiterem a nejjasnější hvězdou Sirius budeme mít poslední příležitost prohlédnout si celé souhvězdí Oriona, dominantu zimní oblohy.)

(Když J. A. Gagarin přesně před 63 lety odstartoval na palubě lodi Vostok 1 na oběžnou dráhu kolem Země, začala éra cestování lidí do vesmíru. A přesně o 20 let později USA vyslaly svůj první raketoplán STS-1 Columbia. Tento dopravní prostředek zájemcům přiblížíme s pomocí stavebnice LEGO. Od roku 2011 tedy 12. dubna slavíme Mezinárodní den kosmonautiky.)

(U příležitosti maxima meteorického roje Lyrid a 65. výročí od nalezení Příbramského bolidu, prvního meteoritu s rodokmenem na světě, návštěvníkům připomeneme podstatu těchto jevů, historii i význam pro současný vědecký výzkum Sluneční soustavy. Při pozorování měsíčního srpku za přízně počasí doplníme, zda by nám někdy mohl na hlavu spadnout Měsíc.)

(V další přednášce na letošní téma o významných fyzikálních teoriích našeho světa zmíníme úsměvnou legendu o Newtonovi a jablku a formou jednoduchých pokusů a výpočtů objasníme, jak Isaac Newton přišel na svou slavnou teorii gravitace.)

Březen (od 19:00 h)

(V březnu letošního roku se naskytne poslední příležitost ke sledování největší planety Jupiter, k němuž se ve druhé polovině měsíce připojí navíc Merkur jako večernice. Další možnost pozorovat planety na večerní obloze dostaneme totiž až na podzim.)

(Ve výkladu naživo či s použitím počítačové simulace názorně ukážeme, jaké rozličné úkazy kromě střídání měsíčních fází můžeme na obloze pozorovat – např. konjunkce a zajímavá seskupení těles. Zdůrazníme, kdy a odkud lze sledovat zatmění či dostatečně jasné komety, zkrátka za jakých podmínek.)

(V další tématické přednášce o velkých teoriích našeho vesmíru převyprávíme příběh chudého Keplera, který věřil v Koperníkův heliocentrismus, a bohatého Tychona, který dokonce přišel s vlastním kompromisním systémem.)

Únor (od 18:00 h)

(Během prázdnin, resp. dnů školního volna je MB hvězdárna standardně uzavřena.)

(Během pozorování oblohy za jasného počasí, příp. v přednášce s počítačovou projekcí zájemce seznámíme se základní orientací na bohaté zimní obloze, kde najdeme např. hvězdokupu Kuřátka či výrazné souhvězdí Orion. Nejjasnějším tělesem je královská planeta Jupiter. Za bezměsíčné noci obzvlášť vyniknou mlhoviny a objekty hlubokého vesmíru.)

(U příležitosti výročí 155 let od narození Ch. T. R. Wilsona, nositele Nobelovy ceny za rok 1927, budou moci zájemci na MB hvězdárně opět proniknout do tajů a nezvyklých zákonitostí mikrosvěta, a to prostřednictvím velké mlžné komory, která dokáže zobrazit dráhy jinak neviditelných částic kosmického záření.)

(Ve druhé tématické přednášce letošního roku o významných teoriích popisujících náš svět porovnáme dva odlišné systémy – Ptolemaiův geocentrický a Koperníkův heliocentrický. Vysvětlíme důvody, které vedly významné myslitele k formulování těchto představ o uspořádání světa, a nakonec zmíníme Galilea Galileiho, jenž pomohl navždy rozhodnout, co je správně.)

Leden (od 18:00 h)

(Na začátku nového roku tradičně čteme z Hvězdářské ročenky a upozorňujeme na významné úkazy na obloze, které bychom si v roce 2024 neměli nechat ujít!)

(Za jasného počasí na bezměsíčné obloze či s použitím počítačové simulace navštívíme Velkou mlhovinu v Orionu, ve které je možné živě pozorovat zrod nových hvězd i planetárních systémů.)

(Na jasné večerní obloze jsou aktuálně pozorovatelné jasné planety Jupiter a Saturn. Stojí za zmínku, že antičtí učenci k planetám řadili rovněž Slunce a Měsíc. Problematiku objasníme pomocí počítačové simulace, díky níž můžeme sledovat pohyb uvedených těles v delším časovém období.)

(V úvodní tématické přednášce o významných teoriích popisujících náš svět přiblížíme, k jakým správným představám o vesmíru a na základě jakých úvah či pozorování dospěli lidé již v období antiky.)

Prosinec (od 18:00 h)

(V přednášce okomentujeme, jak spolehlivě dokáže současná astronomie a počítačová simulace vysvětlit nebeský úkaz zvaný betlémská hvězda, který je tradičně spjat s narozením Spasitele.)

(V závěrečné tématické přednášce připomeneme nejvýznamnější dalekohledy minulosti, které pomohly posunout lidské poznání o vesmíru, a doplníme aktuální rekordmany mezi teleskopy, včetně těch na oběžné dráze.)

(V tradičním povídání na konci roku naživo či s pomocí počítačové simulace zájemcům ukážeme, jaké planety, zimní hvězdy a souhvězdí budou zdobit vánoční oblohu, a doplníme i mytologické příběhy, které se k zimním souhvězdím vážou.)

(V období vánočních svátků je MB hvězdárna pro veřejnost standardně uzavřena. Přejeme příjemný a klidný vánoční čas a vše dobré do nového roku.)

Listopad (od 18:00 h)

(Během pozorování oblohy za jasného počasí, příp. v přednášce s počítačovou projekcí návštěvníky seznámíme se základní orientací na podzimní obloze a připomeneme i mytologické příběhy, které se k jednotlivým souhvězdím vážou. Letos na podzim lze na večerní obloze pozorovat největší planety Jupiter a Saturn.)

(U příležitosti výročí 20 let od objevu poněkud tajemné planetky Sedna, u níž se bohužel nepodařilo najít žádné přirozené satelity, vysvětlíme nejvýznamnější objevitelské metody a uvedeme časové milníky i vědce, kteří stojí za průzkumem hranic naší domovské soustavy.)

(Ve dny školního volna je MB hvězdárna standardně uzavřena.)

(V tradičním předvánočním tématu zájemcům pomůžeme zorientovat se v současné nabídce astronomické a pozorovací techniky na trhu a názorně předvedeme práci s různými modely dalekohledů.)

Říjen (od 19:00 h)

(Letošní Noc vědců v České republice má téma tajemství. Na Hvězdárně MB tedy budeme hovořit o největších záhadách a tajemstvích našeho vesmíru, po jejichž rozluštění lidstvo touží.)

(Od poloviny října začíná při MB hvězdárně tradiční astronomický kroužek. Během setkání povídáme o vzniku a vývoji vesmíru a všelijakých objektech, které se v něm nacházejí. Občas provedeme fyzikální nebo chemický pokus a za příznivého počasí se věnujeme pozorování planet, oblohy a úkazů. Zájemcům představíme různé typy velkých dalekohledů a přístrojů, které lze ke zkoumání vesmíru využívat.)

(Přestože léto již skončilo, díky prodlužování nocí budeme ještě dlouho na večerní obloze po soumraku vídat letní hvězdy a souhvězdí. Kromě nich a velkých planet na letní obloze najdeme další zajímavé objekty hlubokého vesmíru, na kterých ukážeme, jak se vesmír vyvíjí v čase.)

(V období školního volna je MB hvězdárna standardně uzavřena. Letos však kvůli významnému úkazu nastává výjimka: viz zatmění Měsíce níže.)

(Pouze za příznivého počasí proběhne z kupole MB hvězdárny pozorování úkazu, který představuje nejvýznamnější zatmění letos viditelné z území ČR. Sraz zájemců ve 21:00 h u hlavního vchodu. Potvrzení akce a podrobnější informace zde na webu v několikadenním předstihu s ohledem na aktuální předpověď počasí.)

Předpověď počasí k pozorování významného úkazu se dramaticky mění: včerejší předpověď hlásila intenzivní déšť v čase nastání úkazu, předpověď z dnešního dopoledne naopak dovoluje pozorování zatmění s pravděpodobným výskytem oblačnosti. Pracovníci hvězdárny proto budou na hvězdárně večer přítomni. Doporučujeme individuálně posoudit aktuální stav počasí i jeho vývoj v době 20–21 h a podle toho se rozhodnout ohledně případné návštěvy hvězdárny za účelem pozorování zatmění i noční oblohy, případně zkontrolovat tento web po 20. h. Za současného vývoje počasí pracovníci hvězdárny nemohou slibovat dobrou viditelnost úkazu, nicméně budou na hvězdárně k dispozici. Platí sraz zájemců dnes ve 21:00 h u hlavního vchodu – prosíme o dochvilnost a připomínáme teplé oblečení s sebou. [Aktualizace: 28. 10. 2023 v 11 h.]

Obloha okolo 20. h je zcela zatažená, úplněk sice může prosvítit oblačnost, ale pozorování zatmění ani jakýchkoliv detailů na Měsíci je za takových podmínek vyloučeno. Předpověď se v průběhu odpoledne opět změnila! Podle radaru bude v Mladé Boleslavi prakticky v době trvání úkazu slabý déšť, který bohužel nedovoluje otevřít kopuli hvězdárny k jakémukoliv pozorování – dalekohledy nesmí zmoknout! Pracovníci jsou sice na hvězdárně, ale pozorování letošního zatmění Měsíce je kvůli nepříznivému počasí zcela zmařeno. [Aktualizace: 28. 10. 2023 20:01 h.]

(Jedná se o významnou informaci pro veřejnost – v tento termín je hvězdárna uzavřena, žádné pozorování / žádná akce se na MB hvězdárně nekoná.) 

Září (od 20:00 h – od 15. 9.)

V tento pátek není z důvodů relativně pozdního setmění (až od cca 20:30 h), neviditelnosti Měsíce na obloze a dalších organizačních záležitostí vypsán běžný termín pro veřejnost. Tento termín mimo jiné slouží ke kondičnímu pozorování pracovníků hvězdárny pro nadcházející školní rok (tzv. přípravný týden).

(Na začátku nového školního roku tradičně shrneme, co zajímavého v astronomii se událo o prázdninách a na jaké úkazy či jasné planety na obloze se můžeme těšit do konce roku – a nebude toho málo!)

(Na rozdíl od slunovratů a jarní rovnodennosti okolo 21. dne v měsících červnu, prosinci a březnu podzimní rovnodennost nastává až 23. den v září. Zájemcům vysvětlíme tuto výjimku a budeme zkoumat zdánlivý pohyb Slunce po obloze pomocí počítačové simulace i neobvyklých názorných pomůcek, jako je tzv. armilární sféra.)

(V přednášce připomeneme první odvážlivce z různých států světa, kteří navštívili kosmický prostor, jako např. prvního kosmonauta, tajkonauta, ale i našeho Vladimíra Remka, krátce po oslavě jeho 75. narozenin.)

Léto 2023

Vážení zájemci, v době letních prázdnin, kdy teplota v kopuli po slunném dni přesahuje 40 stupňů Celsia, je Hvězdárna MB standardně uzavřena. Toto období krátkých nocí využíváme kromě dovolené rovněž k údržbě či úpravě techniky a k doplnění či testování nových přístrojů pro zlepšení našich služeb. Děkujeme za pochopení.

Jeden večer v období 7.–15. 8. 2023 21–23 h za příznivého počasí mimořádné pozorování maxima meteorického roje Perseid z Radouče. Spojeno s prohlídkou jasných planet a dalších zajímavých objektů na obloze prostřednictvím přenosných dalekohledů. Organizace, přesné místo a datum pozorování budou upřesněny zde v několikadenním předstihu s ohledem na aktuální předpověď počasí.

Díky relativně stabilní předpovědi počasí letošní pozorování Perseid z Radouče proběhne ve čtvrtek 10. 8. 2023 od 21 h z tradičního místa vyznačeného na mapce níže. Předpověď počasí se však může změnit, proto doporučujeme kontrolovat tento web, kde najdete aktuální informace a krátce před akcí i konkrétní harmonogram. [Aktualizováno: 8/8/23 10:26 h]

Akce dnes proběhne podle plánu, předpověď se má vylepšovat, akorát není možné naplánovat a prezentovat zde nějaký harmonogram. Budeme improvizovat na místě podle skutečných podmínek k pozorování. [Aktualizováno: 10/8/2023 20:23 h]


Letošní 13. ročník prázdninového pozorování meteorického roje Perseid, který se tradičně koná v oblasti tmavé oblohy na Novákově kopci v obci Malechovice v Českém ráji, v první části nabídne zajímavé prezentace MB hvězdárny prokládané hudebními vystoupeními pod stanem, soutěžemi pro děti i dospělé. Krátké přednášky nejen o Perseidech, astronomické technice a výzkumu vesmíru, podle možností pokusy, pozorování dalekohledy za světla i za tmy, taneční bloky salsy s živými perkusemi aj. Zábavně-vzdělávací akce je vhodná pro rodiny s dětmi a ostatní zájemce o uvedená témata. Podrobnější program i organizace akce bude uvedena zde v několikadenním předstihu s ohledem na aktuální předpověď počasí.

Červen
(přednáška / pozorování Slunce 19-20 h;
pozorování noční oblohy od 22 h)

(V přednášce zájemcům přiblížíme, jak vypadají a vzájemně se liší dva druhy hvězdokup – otevřené a kulové. Za jasného počasí dalekohledem či prostřednictvím PC simulace nahlédneme do hvězdokupy Jesličky, která právě hostí rudou planetu Mars.)

(Kromě velkých teleskopů mladoboleslavské hvězdárny představíme různé přenosné dalekohledy vhodné právě na letní toulky přírodou i oblohou. Uvedeme jejich výhody, nevýhody a praktická doporučení k pozorování.)

(Za jasného počasí až do západu Slunce pod obzor popíšeme bezpečný způsob a nezbytné pomůcky k pozorování slunečního povrchu a formou názorných pokusů vysvětlíme, jaké nebezpečné i neškodné, avšak velkolepé úkazy se na Slunci odehrávají.)

(Ve výkladu i pozorování se tentokrát zaměříme na dvojhvězdy, Měsíc a českého vědce světového formátu prof. Zdeňka Kopala, který zesnul před 30 lety a který se výzkumu dvojhvězd i Měsíce věnoval. A nejen tomu…)

(V poslední přednášce před prázdninami ukážeme nejjasnější hvězdy a souhvězdí na letní obloze. Zmíníme rovněž významné úkazy v létě, jako zejména meteorický roj Perseid s maximem okolo 12. srpna, a připomeneme tunguskou katastrofu, která se stala přesně před 115 lety.)

(1. 7. – 3. 9. 2023 hvězdárna uzavřena – letní prázdniny.)

(Hvězdárna MB je v době letních prázdnin běžně uzavřena. Období, kdy teploty v kopuli běžně stoupají až k nesnesitelným 50 °C, využíváme k rozsáhlejšímu servisu technického vybavení. Mimořádné akce v srpnu 2023, pořádané obvykle mimo kopuli MB hvězdárny, zde s předstihem zveřejníme.)

Květen (od 21:00 h)

(V další tématické přednášce letošního roku budeme hovořit o klasickém fotoaparátu, jehož využití pro výzkum některých jevů na obloze stále má velký význam, a to např. k zachycení létavic.)

(Jarní obloha, které vévodí souhvězdí Lva pod Velkým vozem, ukrývá zajímavé objekty hlubokého vesmíru, jako např. různé druhy hvězdokup či galaxií. Jako nejjasnější těleso nad západním obzorem září od soumraku do půlnoci Večernice neboli planeta Venuše.)

(U příležitosti 62 let od průletu sondy Veněra 1 kolem sesterské planety Země a při jejím případném pozorování pomocí dalekohledů vysvětlíme způsoby, jakými lidstvo odkrývalo tvář této nehostinné planety.)

(V přednášce připomeneme myšlenky a dílo M. Koperníka, které polský duchovní s německým původem lidstvu zanechal takřka na smrtelné posteli přesně před 480 lety.)

Duben (od 20:00 h)

(O prázdninách je MB hvězdárna standardně uzavřena. Obzvláště období okolo úplňku Měsíce není vhodné k jeho pozorování.)

(Na jaře, letos konkrétně v první polovině dubna, zpravidla míváme nejlepší příležitost vyhledat na obloze vnitřní planetu Merkur. Pokud je podobně jako jasná Venuše pozorovatelná na večerní obloze krátce po setmění nad západním obzorem, nazýváme tyto planety večernicemi. Ve výkladu zmíníme, co lze u obou planet pozorovat a co vše o nich víme.)

(V přednášce s počítačovou simulací zájemcům vysvětlíme podstatu vzácných i běžných astronomických úkazů pozorovatelných z různých míst na Zemi a v různě dlouhém období, jako např. je hybridní zatmění Slunce v Oceánii, seskupení planet s Měsícem či meteorický roj Lyrid s maximem okolo 3 h ráno v neděli 23. 4. 2023.)

(K prvotnímu poznávání vesmíru skrz vizuální okno stačily člověku oči a později dalekohled, případně další přístroje. Např. pomocí námořního sextantu se pokusíme při jasné obloze změřit nejmenší úhlovou velikost Měsíce v odzemí – v tzv. apogeu. V přednášce připomeneme fakta známá o kosmu, která byla zjištěna ve viditelném oboru, jenž v celém elektromagnetickém spektru představuje velice maličké okénko do vesmíru.)

Březen (od 19:00 h)

(V případě příznivé předpovědi počasí může být na webu vypsán termín mimořádného pozorování konjunkce Venuše a Jupiteru večer nad západem. Viditelnost Jupiteru na večerní obloze tímto úkazem v době soumraku brzy skončí.)

V týdenním období okolo přelomu měsíců II/III 2023 je možné při jasné večerní obloze nad západním obzorem pozorovat poměrně těsné přiblížení planet Venuše a Jupiteru, popřípadě jejich seskupení s dalšími objekty. To znamená, že v průběhu několika jasných večerů lze pozorovat vlastní pohyb uvedených planet připomínající jakýsi jejich pomalý tanec. Tímto úkazem prakticky skončí viditelnost Jupitera na aktuální večerní obloze. Pozorování těchto planet a dalších těles (Mars, srpek Měsíce) prostřednictvím dalekohledů z MB hvězdárny nabízíme zájemcům uprostřed období příznivé předpovědi počasí i nejtěsnějšího přiblížení obou planet – ve středu 1. 3. 2023 v době 19–20:30 h. V ostatní dny není z organizačních důvodů ani pro nejistou předpověď počasí pozorování možné. Sraz zájemců v 19:00 h u hlavní vrátnice do budovy 9. ZŠ Pastelka. Prosíme o registraci před formulář zde. V případě většího zájmu prosíme sledujte aktualizované informace zde ohledně organizace mimořádného pozorování, a to na základě registrací přes formulář. Předem děkujeme za řádnou anonymní registraci, díky které můžeme reagovat na případný zvýšený zájem o mimořádné pozorování úkazu.

(U příležitosti výročí 330 let od narození britského astronoma Jamese Bradleyho zájemcům pomocí pokusů a PC simulace vysvětlíme, jaké různé pohyby kromě rotace kolem osy a oběhu okolo Slunce Země koná i kdy a jak byly tyto pohyby prokázány?)

(V přednášce připomeneme nejvýznamnější knihy, myšlenky a objevy britského fyzika a kosmologa S. Hawkinga, který opustil svět před 5 lety, a to po vážném onemocnění ALS, které slavného vědce po většinu jeho života upoutalo na vozík.)

(Ve výkladu za jasného počasí u dalekohledů či prostřednictvím PC simulace ukážeme známá souhvězdí a jasné hvězdy na zimní obloze, kterou aktuálně zdobí už jen dvě jasné planety Venuše poblíž úzkého srpku Měsíce a rudá planeta Mars.)

(Toto je pouze významná informace pro veřejnost, nikoliv akce na hvězdárně. Hvězdárna  MB v tento termín bude uzavřena.)

(Kromě pozorování dalekohledy zájemcům v přednášce popíšeme základní periody, které se vážou k pohybu našeho nejbližšího souseda, a podle pozoruhodného Gaussova algoritmu vypočteme datum Velikonoc.)

Únor (od 18:00 h)

(O prázdninách je MB hvězdárna standardně uzavřena. Jedině v případě příznivé předpovědi počasí by mohl být na tento prázdninový pátek v kratším předstihu vyhlášen termín mimořádného pozorování komety. Obecné povídání o kometách včetně aktuální komety ZTF je naplánováno na 10. 2. 2023.)

(U příležitosti pozorování letošní „nejjasnější vlasatice“ za bezměsíčné noci vysvětlíme zájemcům, co vše ovlivňuje jasnost a dobrou viditelnost nově objevených komet, které mohou jak překvapit, tak zklamat. Připomeneme i nejčernější možný scénář, který se např. udál před 10 lety v Čeljabinské oblasti.)

(Během pozorování oblohy za jasného počasí, příp. v přednášce s počítačovou projekcí zájemce seznámíme se základní orientací na bohaté zimní obloze, kde najdeme např. hvězdokupu Kuřátka či výrazné souhvězdí Orion, ale také tři jasné planety Venuši, Jupiter a Mars.)

(Ve druhé tématické přednášce letošního roku o oknech do vesmíru mimojiné formou pokusů představíme různé druhy vlnění a jejich vlastnosti, díky kterým lidstvo dosud získalo nejvíce informací o vesmíru.)

(O prázdninách je MB hvězdárna standardně uzavřena. Z důvodu předpokládaného poklesu jasnosti komety ZTF její mimořádné pozorování v tomto období nepředpokládáme.)

Leden (od 18:00 h)

(Na začátku nového roku tradičně čteme z Hvězdářské ročenky a upozorňujeme na významné úkazy na obloze, které bychom si v roce 2023 neměli nechat ujít!)

(Začátkem nového roku je možné na jasné obloze pozorovat hned čtyři planety, které vidíme díky odraženému slunečnímu světlu: Mars, Jupiter, Saturn, s nímž se zanedlouho rozloučíme, a Venuši, která se na večerní oblohu přesunula nedávno.)

(Za jasného počasí na bezměsíčné obloze či s použitím počítačové simulace navštívíme Velkou mlhovinu v Orionu, ve které je možné živě pozorovat zrod nových hvězd i planetárních systémů.)

(V úvodní přednášce na letošní téma „okna do vesmíru“ připomeneme historické milníky, jak člověk postupně otvíral různá pásma či obory, ve kterých vesmír zkoumáme dodnes.)

(3. 2. 2023 hvězdárna uzavřena – pololetní prázdniny.)

Prosinec (od 18:00 h)

(Od prosince najdeme na večerní obloze rudou planetu, kterou lze nyní za jasného počasí pozorovat ve výhodných geometrických podmínkách. V přednášce připomeneme historické mezníky, jak lidstvo objevovalo zajímavé struktury na povrchu Marsu a další různá fakta o této planetě.)

(Je až neuvěřitelné, že by ty nejmenší částice tvořící hmotu mohly ovlivnit budoucnost celého vesmíru. Např. je klíčové pátrat po vysvětlení tzv. temné hmoty. K lepšímu poznání světa elementárních částic a jeho zákonům předvedeme mlžnou komoru a speciální kameru, které dokážou zviditelnit neviditelné.)

(V tradičním povídání na konci roku naživo či s pomocí počítačové simulace zájemcům ukážeme, jaké planety, zimní hvězdy a souhvězdí budou zdobit vánoční oblohu, a doplníme i mytologické příběhy, které se k zimním souhvězdím vážou.)

Listopad (od 18:00 h)

(Kromě planet obíhajících okolo Slunce, z nichž lze za jasného počasí pozorovat Mars, Jupiter a Saturn, díky moderní technice dnes známe přes 4000 extrasolárních planet. Vysvětlíme metody, které nám planety u cizích hvězd odhalují.)

(U příležitosti 450 let od vzplanutí supernovy v souhvězdí Kasiopeje připomeneme, jak objev nové hvězdy na obloze překvapil snad všechny tehdejší astronomy v Evropě i jak takovým úkazům rozumíme dnes.)

(Během pozorování oblohy za jasného počasí, příp. v přednášce s počítačovou projekcí návštěvníky seznámíme se základní orientací na podzimní obloze a připomeneme i mytologické příběhy, které se k jednotlivým souhvězdím vážou. Letos v listopadu lze na večerní obloze pozorovat planety Mars, Jupiter a Saturn.)

(V tradičním předvánočním tématu zájemcům pomůžeme zorientovat se v současné nabídce astronomické techniky na trhu a názorně předvedeme práci s různými modely dalekohledů.)

Říjen (od 19:00 h)

(Od začátku října začíná při MB hvězdárně tradiční astronomický kroužek. Během setkání povídáme o vzniku a vývoji vesmíru a všelijakých objektech, které se v něm nacházejí. Občas provedeme fyzikální nebo chemický pokus a za příznivého počasí se věnujeme pozorování planet, oblohy a úkazů.)

(V říjnu letošního roku nastávají nejlepší podmínky ke sledování největší planety Jupiter. Dále lze velmi dobře pozorovat nejhezčí planetu Saturn s prstenci a další zajímavé objekty.)

(Před 145 lety se v USA narodil H. Russel, který pro astronomy vylepšil důležitou pomůcku od E. Hertzsprunga. V přednášce ukážeme, jak z jejich diagramu dokážeme vyčíst mnohé informace o vzdálených hvězdách.)

(Letos jediné zatmění Slunce viditelné z území ČR bude možné pozorovat v úterý 25. 10. 2022 kolem poledne. Přes Slunce se v době 11:13–13:23 h bude pomalu přesouvat tmavý měsíční kotouč, který jej maximálně zakryje ze 43 % v 12:18 h. Bezpečné pozorování mimořádného úkazu bude pro zájemce zorganizováno výhradně za příznivého počasí v době 11–13:15 h v areálu Vzdělávacího centra na Karmeli – podrobnější informace na webu hvezdarnamb.cz, tj. právě zde…)

Vážení zájemci, předpověď počasí se poměrně dramaticky mění mezi méně příznivou po více příznivou. Lze ji shrnout slovy, že pozorování úkazu při polojasné obloze je nadějné, avšak do poslední chvíle nelze podívanou slibovat na jistotu. Pracovníci hvězdárny budou mít podle plánu přenosné dalekohledy nachystané k bezpečnému pozorování částěčného zatmění z parkoviště mezi budovou ŠAVŠ, kostelem sv. Bonaventury, budovou ISŠ Na Karmeli a příjezdovou ulicí z Českobratrského náměstí (zobrazit na mapě, případně změňte zoom), a to v čase 11:10–13:10 h.

Září (od 19:00 h)

(Na začátku nového školního roku tradičně shrneme, co zajímavého v astronomii se událo o prázdninách a na jaké úkazy či jasné planety na obloze se můžeme těšit do konce roku – a nebude toho málo!)

(Přestože léto pomalu končí, díky prodlužování nocí budeme ještě dlouho na večerní obloze po soumraku vídat letní hvězdy a souhvězdí. Kromě nich na letní obloze najdeme další zajímavé objekty hlubokého vesmíru, na kterých ukážeme, jak se vesmír vyvíjí v čase.)

(Zájemcům vysvětlíme, proč podzimní rovnodennost nastává až 23. zářijový den, letos ve 3:04 h, zatímco ta jarní i oba slunovraty již kolem 21. dne v měsíci. Zvlášť se zaměříme na délky ročních období, které se odlišují.)

(Pro letošní Noc vědců v České republice bylo odhlasováno téma „Všemi smysly“. V interaktivní přednášce budeme hovořit o všech lidských smyslech i o tom, jak je snadné naše nejlepší smysly ošálit a jak to současná věda dokáže vysvětlit.)

Léto 2022

Vážení zájemci, v době letních prázdnin, kdy teplota v kopuli po slunném dni přesahuje 40 stupňů Celsia, je Hvězdárna MB standardně uzavřena. Toto období krátkých nocí využíváme kromě dovolené rovněž k údržbě či úpravě techniky a k doplnění či testování nových přístrojů pro zlepšení našich služeb. Děkujeme za pochopení.)

Srdečně Vás zveme na Dvanácté netuctové pozorování oblohy denní i noční, které se opět uskuteční v krásném prostředí Českého ráje, v obci Malechovice na tzv. Novákově kopci. Letošní termín (tradičně noc ze soboty na neděli okolo maxima meteorického roje Perseid) byl stanoven na 6. 8. 2021 – sraz přátel od 17 h, program od cca 18 h. Program je vhodný pro rodiny s dětmi a zájemce o astronomii, hudbu apod. při přátelském setkání na krásném místě v přírodě, resp. pod oblohou nerušenou světelným znečištěním. O hudební doprovod se postarají hned tři uskupení: HáRáPeS, Fayat Fays a Rámová pila.
Orientační harmonogram: Podrobný program (harmonogram) zde upřesníme v kratším předstihu s ohledem na předpověď počasí – nástin programu viz plakát níže.
18–20 h … Pohybové soutěže pro děti, pozorování dalekohledy za světlého dne.
20-21 h … Domlouváme návštěvu vzácného hosta (AsU AV ČR.
18–23 h … Střídání hudebních bloků a prezentací MB hvězdárny a vyhlášení vítězů soutěží.
21–24 h … Pozorování jasných planet!
Od 22 h … Pozorování noční oblohy a Perseid.
Plakát zde.
Pozorování Perseid z Radouče
(Jeden večer v období 8.–16. 8. 2022 21–23 h za příznivého počasí mimořádné pozorování maxima meteorického roje Perseid z Radouče. Spojeno s prohlídkou jasných planet a dalších zajímavých objektů na obloze prostřednictvím přenosných dalekohledů. Organizace, přesné místo a datum pozorování s ohledem na aktuální předpověď počasí upřesníme v kratším předstihu na webu zde.)

Kromě tradiční výjezdní akce v Českém ráji letos v případě příznivého počasí nabízíme zájemcům pozorování Perseid, planet a dalších objektů z osvědčeného a poměrně zatemněného místa na Radouči, a to s využitím lehčích přenosných dalekohledů MB hvězdárny. Z důvodu proměnlivé předpovědi počasí v období 9.–14. 8. a úplňku Měsíce okolo 12. 8., který oslňuje a nedá se dobře pozorovat, byl zvolen termín zatím s příznivou předpovědí na úterý 16. 8. 2022 v čase 21–23(24) h. Couvající srpek Měsíce bude možné pozorovat po jeho východu, tzn. před půlnocí. Krátce před akcí prosím zkontrolujte aktuální informace na této stránce. [aktualizace: 11. 8. 2022 13 h]

Počasí na dnešek přeje pozorování. Orientační program:
21 h – příchod, instalace a představení přenosných dalekohledů (za světla);
21:30 h – zahájení, orientace na místě, prezentace o pozorování Perseid (za soumraku);
od cca 22 h – pozorování Perseid a oblohy (dvojhvězdy, Saturn; po 23 h Jupiter, později před půlnocí Měsíc;
mezi 23–24 h – ukončení akce, úklid techniky a odchod z místa.
Doporučené vybavení: teplé oblečení, světlo na cestu, deka/celta/plachta/karimatka na pozorování Perseid vleže. [aktualizace: 16. 8. 2022 17 h]

 


Červen
(Slunce 19-20 h;
pozorování od 22 h)

(V přednášce prakticky ukážeme, jak se dá pomocí hvězd a viditelných souhvězdí spolehlivě zorientovat v krajině.)

(Nejen na vybraných básních Jana Nerudy připomeneme významné astronomické objevy nových těles a užitečných přírodních jevů.)

(Slunce jako nejbližší hvězda dodává zeměkouli nezbytné teplo a světlo. Před některými bouřlivými procesy na slunečním povrchu bychom se však měli mít na pozoru!)

(Zájemci se dozvědí, které hvězdy, souhvězdí a jaké úkazy budeme moci pozorovat v době letních prázdnin.)

(Hvězdárna MB je v době letních prázdnin běžně uzavřena. Provádíme servis technického vybavení. Mimořádné akce v srpnu 2022, pořádané obvykle mimo kopuli MB hvězdárny, zde s předstihem zveřejníme.)

Květen (od 21:00 h)

(Jarní obloha, které vévodí Lev pod Velkým vozem, ukrývá zajímavé objekty hlubokého vesmíru, jako např. různé druhy hvězdokup či galaxií. V první polovině května bude na večerní obloze nejjasnějším tělesem dorůstající srpek Měsíce.)

(Při pozorování srpku Měsíce za jasného počasí připomeneme rozličné teorie o původu našeho nejbližšího souseda, včetně důležitých faktů a nových počítačových modelů.)

(Brzy ráno v pondělí 16. 5. bude možné za příznivého počasí v době 3:32-5:15 h SELČ pozorovat zatmění Měsíce, a to nízko nad obzorem před západem Měsíce, kterým pozorování úkazu skončí. Částečná fáze zatmění začne ve 4:28 h. Podrobnější informace s ohledem na předpověď počasí a organizace mimořádného pozorování úkazu zde v kratším předstihu…

S ohledem na příznivou předpověď počasí mimořádné pozorování z kopule MB hvězdárny proběhne v době 3:30-5:15 h. Sraz zájemců ve 3:30 h před hl. vchodem. Každých cca 15 minut shlédneme dolů, zda někdo před školou nečeká, a případně dalším zájemcům přijdeme otevřít. V případě opoždění prosíme stůjte viditelně a vyčkejte před školou, která musí být jinak uzamčena. Děkujeme za pochopení. [Poslední aktualizace: 15. 5. 2022 18:46])

(V pátek 20. 5. všichni pracovníci MB hvězdárny vystupují v programu Muzejní noci na zámku v Benátkách n. J. V době 18–22 h se zájemci mohou těšit na hranou scénku ze života Tychona Braha, na komentovanou prohlídku Tychonovy expozice a další program. Hvězdárna MB proto bude výjimečně uzavřena.)

(Na jarní obloze najdeme mnoho různých typů galaxií. S využitím počítačových simulací budeme svědky srážek galaxií ve vesmíru a okomentujeme důsledky těchto střetů.)

Duben (od 20:00 h)

(Do poloviny dubna lze na jasné večerní obloze pozorovat nápadný obrazec souhvězdí Orionu. V přednášce o nejslavnějších pyramidách se podíváme, jak toto souhvězdí inspirovalo jejich stavitele. Z důvodu exkurze začátek až od 21 h.)

(Kromě pozorování dalekohledy zájemcům v přednášce popíšeme základní periody, které se vážou k pohybu našeho nejbližšího souseda, a podle pozoruhodného Gaussova algoritmu vypočteme datum Velikonoc.)

(Ve dnech školního volna bývá hvězdárna zpravidla uzavřena. Pracovníci hvězdárny přejí veselé Velikonoce!)

(Není náhodou, že přibližně ve 2–3týdenním období v jarních měsících každoročně nastává nejlepší příležitost k pozorování planety Merkur jako večernice. Zájemcům vysvětlíme, jak je to možné i jak pozorování Merkuru dalekohledem poskytne důkaz o správnosti Koperníkovy heliocentrické soustavy.)

(V přednášce s počítačovou simulací podnikneme výlet na samý okraj Sluneční soustavy do tzv. Oortova oblaku a navíc doplníme moderní teorie o jejím vzniku.)

Březen (od 19:00 h)

(Před 50 lety byla vypuštěna planetární sonda Pioneer 10, která jako první úspěšně doletěla k Jupiteru. V přednášce okomentujeme dramatické průlety sond Pioneer 10 a 11 kolem planet, jejich konstrukci, přínos a osud.)

(Dešťové kapky, skleněný hranol či cédéčko dokážou sluneční světlo rozložit na barevnou duhu – tzv. spektrum. Při detailnějším pohledu v něm však zpozorujeme tmavé čáry. Zájemcům odhalíme jejich objevitele J. Fraunhofera, původ a poselství.)

(Formou pokusů předvedeme, jak si každý pomocí stínu tyče, nejstaršího a nejjednoduššího vědeckého přístroje, dokáže změřit délku kalendářního roku i ročních období.)

(Před 110 lety se narodil významný konstruktér raket Wernher von Braun. V přednášce připomeneme důležité i smutné milníky v jeho životě, které lidstvo postupně dostaly až na měsíční povrch.)

(Hvězdárna uzavřena. Jedná se o významnou informaci pro nejširší veřejnost.)

Únor (od 18:00 h)

(Během pozorování oblohy za jasného počasí, příp. v přednášce s počítačovou projekcí zájemce seznámíme se základní orientací na bohaté zimní obloze, kde najdeme např. hvězdokupu Kuřátka či výrazné souhvězdí Orion.)


(Při pozorování nám střídající se lunární fáze pomáhají odhalovat zajímavé útvary a detaily na měsíčním povrchu. Ukážeme několik příkladů a vysvětlíme, proč se Měsíc k Zemi natáčí stále stejnou stranou.)

(Jak je možné, že víme o nepředstavitelně vzdálených hvězdách tolik informací? V přednášce popíšeme šikovnou pomůcku, která již přes století všem astronomům pomáhá a jejíž spoluautor H. N. Russel zesnul právě před 65 lety.)

Leden 2022 (od 18:00 h)

(Na začátku nového roku tradičně čteme z Hvězdářské ročenky a upozorňujeme na významné úkazy na obloze, které bychom si v roce 2022 neměli nechat ujít!)

(V přednášce připomeneme život, zásluhy i známé současníky slavného anglického astronoma sira Edmunda Halleyho, zesnulého před 280 lety, po němž je pojmenována nejslavnější z komet.)

(U příležitosti obnovení stálé expozice MB hvězdárny s novými přírůstky pohovoříme o možných scénářích, jak život na zeměkouli mohl vzniknout? Také zmíníme, jak snadno život na Zemi může skončit – alespoň pro některé formy.)

(Za jasného počasí pomocí dalekohledu či s použitím počítačové simulace navštívíme Velkou mlhovinu v Orionu, ve které je možné živě pozorovat zrod nejen nových hvězd, ale i celých planetárních systémů.)

Prosinec 2021 (od 18:00 h)

(Po zateplení ZŠ Pastelka bude obnovena stálá expozice MB hvězdárny. Okomentujeme její interaktivní exponáty a představíme nové přírůstky, pořízené díky podpoře města, které nás zavedou například do dávné minulosti Země.)

(V přednášce s praktickými ukázkami vhodného vybavení vysvětlíme základní principy astrofotografie, díky nimž si i laici dokážou vytvořit např. vlastní plochu s měsíčním povrchem či zachytit dění na obloze.)

(V tradičním povídání na konci roku naživo či s pomocí počítačové simulace zájemcům ukážeme, jaké planety, zimní hvězdy a souhvězdí budou zdobit vánoční oblohu, a doplníme i mytologické příběhy, které se k zimní obloze vážou.)
Pracovníci MB hvězdárny Vám přejí příjemné a klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a šťastný a úspěšný nový rok.

Listopad (od 18:00 h)

Během pozorování oblohy za jasného počasí, příp. v přednášce s počítačovou projekcí návštěvníky seznámíme se základní orientací na podzimní obloze a připomeneme i mytologické příběhy, které se k jednotlivým souhvězdím vážou. Ještě v listopadu lze na večerní obloze pozorovat planety Jupiter a Saturn.

Pozemní astronomické přístroje v posledních letech zaznamenaly mnoho významných objevů, jako např. pozorování středu Mléčné dráhy, za které byla udělena Nobelova cena v roce 2020, nebo první snímek disku okolo supermasivní černé díry v galaxii M87. O vývoji pozemní astronomie, jejích největších problémech, výzvách a řešeních bude přednášet dr. Soňa Ehlerová z Akademie věd ČR.

V posledních letech rostou v Čechách planetární stezky jako houby po dešti. V jednotném měřítku pro vzdálenosti i velikosti nebeských těles představují věrný model Sluneční soustavy, který zachovává úhlové velikosti. Za příznivého počasí projdeme plánovanou stezku na Radouči.

V tradičním předvánočním tématu zájemcům pomůžeme zorientovat se v současné nabídce astronomické techniky na trhu a názorně předvedeme práci s běžnými modely dalekohledů.

Říjen (od 19:00 h)

(Od začátku října začíná při MB hvězdárně tradiční astronomický kroužek. Během setkání povídáme o vzniku a vývoji vesmíru a všelijakých objektech, které se v něm nacházejí. Občas provedeme fyzikální nebo chemický pokus a za příznivého počasí se věnujeme pozorování planet, oblohy a úkazů.)

(Je každoročně vyhlášen na 4.–10. října. V přednášce připomeneme nejen start první družice Sputnik a obsah Kosmické smlouvy o mírovém využívání kosmického prostoru, ale i letošní téma o ženách ve vesmíru a nedávné úspěchy kosmonautiky.)

(Jupiter jako největší planeta ve Sluneční soustavě vládne ohromnou gravitací, ale najdeme pro něho i další nej… Zájemcům ukážeme v dalekohledu, jaké to má důsledky, a vysvětlíme, jak Jupiter chrání vnitřní planety včetně Země.)

(V povídání o slavném dánském hvězdáři Tychonovi Brahe, který zemřel před 420 lety, připomeneme jeho život a významné zásluhy o poznání vesmíru, a to ještě před vynálezem dalekohledu.)

(O tom, že vesmír není černobílý, se můžeme přesvědčit např. při pozorování barevných dvojhvězd. Jakou skutečnou barvu vesmír má a proč je v noci tma, se lidé ptali už před staletími.)

(Tato položka má pouze informativní charakter, nejedná se o akci ani program na MB hvězdárně.)

Září (od 19:00 h)

(Na začátku nového školního roku tradičně shrneme, co zajímavého v astronomii se událo o prázdninách a na jaké úkazy či jasné planety na obloze se můžeme těšit do konce roku.)

(Přestože léto pomalu končí, díky prodlužování nocí budeme ještě dlouho na večerní obloze po soumraku vídat letní hvězdy a souhvězdí. Kromě nich na letní obloze najdeme další zajímavé objekty hlubokého vesmíru, na kterých ukážeme, jak se vesmír vyvíjí v čase.)

(Letošní Noc vědců v České republice má téma čas. V přednášce pojednáme o tom, v jakých jednotkách a pomocí jakých prostředků lidstvo měří čas od dávných dob až do současnosti? Zvláštní pozornost věnujeme slunečním hodinám. Zájemci o workshop si budou moci vyzkoušet měřit čas či vyrobit si např. minutku do kuchyně pomocí oblíbené programovatelné platformy arduino.)

Nocvedcu_2021_CAS_plakat_A3sirka

 

Program na srpen 2021

Zveme Vás 11. na ročník tradičního Pozorování denní i noční oblohy, které se opět uskuteční v krásném prostředí Českého ráje, v obci Malechovice na tzv. Novákově kopci Letošní termín (tradičně noc ze soboty na neděli okolo maxima meteorického roje Perseid) byl stanoven na 14. 8. 2021 – sraz přátel od 17 h, program od cca 18 h.Letošní akce nese podtitul Ze Země ke hvězdám… (a zpět). Program je vhodný pro rodiny s dětmi a díky započetí nové dekády se tentokrát můžete těšit na návštěvu vzácného hosta, který nějakou dobu ve vesmíru skutečně strávil. O hudební doprovod se postará jazzová kapela SWING SOCIETY vedená místním kapelníkem p. Františkem Kozderkou. Tuto kapelu i letos prostřídá druhé oblíbené hudební těleso HÁRÁPES.

Orientační harmonogram:
Podrobný program (harmonogram) zde upřesníme v kratším předstihu s ohledem na předpověď počasí – nástin programu viz plakát níže.
18–19:30 h … Pohybové soutěže pro děti, pozorování dalekohledy za světlého dne.
19:30–20:30 h … Pavel Suchan (AsU AV ČR) se vzácným hostem – astronautem.
18–23 h … Střídání hudebních bloků a prezentací s demonstračními pokusy a vyhlášení vítězů soutěží.
20–24 h … Pozorování jasných planet!
Od 22 h … Pozorování noční oblohy a Perseid.

Kromě tradiční výjezdní akce v Českém ráji letos v případě příznivého počasí nabízíme zájemcům pozorování Perseid, planet a dalších objektů z osvědčeného a poměrně zatemněného místa na Radouči, a to s využitím lehčích přenosných dalekohledů MB hvězdárny. Pozorování proběhne z místa podle plánku dnes, ve středu 11. 8. od 21 hodin, nakdy je zveřejněna poměrně nejlepší předpověď počasí. Při tomto pozorování pro zájemce nebude vybíráno vstupné. Vhodné teplé oblečení, případně baterka na cestu.