Služby

Ceník

Děti do 6 letZdarma
Děti 6–15 let, studenti do 26 let, senioři50,- Kč
Dospělí100,- Kč
Rodinné vstupné 200,- Kč
Školní exkurze, organizované skupiny (>10 osob)Sleva 50 %
Pedagogický doprovod na 10 dětí, členové ČASZdarma

Otevírací doba

Každý školní pátek (tzn. mimo dny školního volna).

Leden, únor … od 18 h
Březen … od 19 h
Duben … od 20 h
Květen … od 21 h
Červen – noční obloha od 22 h,
  pozorování Slunce 19-20 h,
Červenec, srpen … zavřeno
(servis techniky, prázdniny).
Září, říjen … od 19 h
Listopad, prosinec od 18 h

Doporučujeme ověřit otevírací dobu (pro konkrétní datum, za každého počasí) v záložce Program. Program obsahuje také mimořádné akce a pozorování astronomických úkazů!

Pracovníci a provoz

Na hvězdárně se Vám budou věnovat odborní pracovníci hvězdárny či zkušení demonstrátoři – absolventi astronomického kroužku. Provoz hvězdárny zajišťuje a program garantuje profesní nezisková organizace (spolek), založená místními astronomy v Mezinárodním roce astronomie 2009. Zisk ze symbolického vstupného bude využit na údržbu současného vybavení, na povinné spolufinancování již tradičních vzdělávacích akcí (Věda v ulicích apod.) či na doplnění technického vybavení. Otevírací dobu si můžete ověřit v aktuálním programu – v uvedených termínech bude hvězdárna otevřena vždy; v případě nepříznivého počasí bude připravena přednáška či náhradní program.

Ostatní dny jsou vyhrazeny pro školní exkurze a jakékoliv jiné organizované skupiny, které si mohou domluvit individuální program (nejlépe e-mailem, kde uveďte alespoň: orientační počet osob, věkový rozptyl nebo jinou charakteristiku skupiny, dále zvláštní přání k obsahu/programu a jeho délce, případně návrh vhodných termínů – období a času návštěvy, popř. podmínky včasného odvolání návštěvy, jako třeba z důvodu nepřízně počasí). Pracovníci hvězdárny se pokusí mezi sebou domluvit a zájemcům maximálně vyhovět; někdy se to však nemusí podařit, protože všichni pracovníci MB hvězdárny mají své jiné hlavní zaměstnání a předem naplánovaný program.

Často kladené otázky (F.A.Q.)

Kapacita – optimální velikost skupiny: cca 20 osob, maximální cca 30 osob na jednoho demonstrátora (na úkor pohodlí), plný autobus na 2–3 demonstrátory, více či speciální organizace na dotaz. Počítáme s možností, resp. nutností improvizace.

Skupiny do 6 osob si nemusejí předem rezervovat termín; je však vhodné ohlásit svou návštěvu v případě speciálního dotazu či přání (které vyžadují přípravu), v případě významné návštěvy (obdarovaný, zahraniční host, …) či větší skupiny apod.

Návštěva je možná i pro handikepované osoby. Do poloviny cesty lze všechny návštěvníky s omezenou pohyblivostí vyvézt výtahem. Tyto případy prosíme předem ohlásit, abychom zajistili druhého pracovníka hvězdárny pro doprovod. Návštěvníkům trpícím závratěmi, fóbiemi z výšek apod. doporučujeme přijít v doprovodu další blízké osoby. Kupole ve výšce 25 m nad zemí je dobře zatemněná a navozuje pocit bezpečného uzavřeného prostoru, nikoliv však přístupová cesta! Doprovodu všech takových osob doporučujeme předchozí průzkumnou návštěvu.

Soukromá prohlídka mimo otevírací dobu
pro 1 až 6 osob (v doprovodu vedoucího hvězdárny) 1500,- Kč. Tato možnost může být zakoupena formou poukazu s omezenou časovou platností (typicky maximálně 1 rok) . Na poukazu můžete mít vlastní grafiku či text (např. osobní věnování obdarovanému).

Vchod je z  jihu od Pastelky, nikoliv tělocvičnou.

Sraz pracovníků hvězdárny s návštěvníky na začátku otevírací doby před vrátnicí – hlavní vchod do budovy ZŠ. Možnost parkování v ulici 17. listopadu před Hvězdárnou (z jihu), popř. na parkovišti u obchodních domů Albert a OBI (na západ od hlavního vchodu; třeba obejít oplocený pozemek ZŠ Pastelka k jihu, kde se nachází umělecké ztvárnění Pastelky ze železa a za ním hlavní vchod do budovy s vrátnicí).

Příjmový pokladní doklad (příjemcem je nezisková organizace Hvězdárna MB, z. s., IČ: 22830693 – neplátce DPH) vystavíme na požádání. K vystavení dokladu bude potřeba znát:
1) Plátce – přesný název právnické (popř. fyzické) osoby,
2) platnou adresu,
3) je vhodné uvést IČ.
Standardním textem je: Vstupné do Hvězdárny MB. Na vyžádání lze text rozepsat, např.: Vstupné na osobu, přednáška/beseda/přednáška s pokusy/vzdělávací program na osobu krát počet osob.